Orde van het Vlammende Zwaard

De Lijst

De Orde van het Vlammende Zwaard is de enige permanente, inheemse militaire tak van de republiek van Garðarríki. Het is een gewapende orde van paladijnen, die het als hun taak zien de orde en de wetten strak te handhaven en er tegelijkertijd op toe zien dat er vrijgevige aalmoezen aan de armen geschonken worden. Hun invloed rijkt in de regel niet veel verder dan de steden waarbinnen ze een vestiging hebben – een tiental van enig formaat in totaal, de meeste in het rijke zuidoosten van het land. Een aantal van hun ridders staan echter in dienst van de Landsraad, waarin de zeven handelsprinsen zetelen, en deze hebben een volmacht om door het hele land in naam van de Zeven te handelen.

Het symbool van de orde is het vlammende zwaard van Maxentius Naso, de beroemde priester die zijn eed van vrede afzwoer en het wapen opnam om de laatste tiran van Garðarríki (Þórvaldr in Drottning, een krijgsheer uit Norn) te verdrijven.

Orde van het Vlammende Zwaard

Norn Lars_Nooij