Grigor-A

De Lijst

Grigor-A is de vrouw van Grigor-B en was één van de twee Wisselaar-ambassadeurs te Manneheimr, die aldaar de naar Norn (Koninkrijk) gevluchte Wisselaars vertegenwoordigden. Ze is één van de hoogste leiders binnen de traditionele Wisselaarsamenleving – een los verbond van families en dorpen uit Útgarðr.

Vlak voor de helden haar troffen bemachtigden zij en haar echtgenoot het beruchte Bloedtandkistje. Tijdens een poging hiermee uit het kort daarna compleet vernietigde Mannaheimr te vluchten stuitten zij, haar man en hun wachten op Meryl en haar handlangers. De helden stuitten vervolgens op hen allen. In de erop volgende strijd tussen hen en de helden en Meryl sneuvelden haar man en wachten. Haar eigen lot is tot dusver onbekend, maar belooft niet bijzonder goed te zijn.

Grigor-A

Norn Lars_Nooij