Edgar

De Lijst

Sergeant – of Eerste Wachtmeester – Edgar is de hoogste onderofficier van de krijgsschare van baron Þórvaldr Sverker van Valborgina. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van de Valborg en haar meester. In tijden van oorlog voert hij het commando over de keurtroepen van de baron. Het algehele bevel over de militie van de Ostmark berust echter bij de Baron zelf, of – indien hij daar de voorkeur aan zou geven – bij één van zijn Goðar.

Edgar

Norn Lars_Nooij