Ariyel

De Lijst

De jongere zus van Eriyel, leidster van de Woudzangerelven. Ze was de gids die de helden van het Woudzangerkamp naar de tunnel naar Koboldburcht 34 bracht.

Ariyel

Norn Lars_Nooij