Norn

DnD Norn: sessie 27 (07-11-2014)

De Enlinoran

Aanwezig: Bíta (Lucy), Eluriel/Fela (Sanne), Særwen (Lisa), Vængr (Tom), DM (Lars)
Afwezig: -

De sessie begint met een verdere doorzoeking van de door de Chethael uitgemoorde Svartálfstad van Ras Taran aan het Zilvermeer. De helden doorzoeken de kamer van de Alf en de vertrekken van de Val Shir, één van de matriarchen van de Svartálfir. Ze ontdekken vele geheime zaken en ontnemen de dode Alf zijn zegelring. Ze worden gewaar dat de Svartálfir een krachtige geheime dienst hebben – de Telpinori – en dat de blanke Alfen die ze tegenkomen lid zijn van de Enlinoran de Dagwacht, één van de drie takken van de Telpinori. Ook ontdekken ze dat de matriarch is uitgenodigd voor een groot feest in het Paleis van de Schemering in Nal Viral, de Svartálfhoofdstad. Bijzonder is het feit dat deze uitnodiging ondertekend is met de zegels van zowel de Telpinori als de Enlinoran en een derde, nog niet geïdentificeerd zegel. Het blijkt verder dat de Dwergen een aanval doen op een plek die Kar Nolan genoemd wordt, de Brede Vallei van Schittering. Vængr steelt een belangrijk document van de Val Shir dynastie. Een laatste memorabele gebeurtenis is dat de helden een wandspiegel van magische communicatie ontdekken en hiermee de eerste prank-call van Norn uitvoeren op een nietsvermoedende Svartálf-doorverbinder in Nal Viral, door Bíta er in de gedaante van een lege jurk voor te zetten.
De helden verkleden zich in Svartálfuitrusting; Eluriel en Særwen – de laatste met de zegelring van de Alf om haar vinger – gaan als leden van de Enlinoran, Bíta heeft zichzelf zwart geschminkt en gaat als harige Svartálf en Vængr gaat met een vol-gezichtsmasker op als een slaaf mee. Ratker gaat gewoon als zichzelf. Ze reizen richting Nal Viral, op zoek naar informatie. Onderweg komen ze een patrouille tegen, die hen “Bij de godin” groet en doorlaat. Ze overnachten in Alberan, een wachtpost tussen Ras Taran en de hoofdstad, alwaar ze door meesteres Krisna naar de vertrekken van de Enlinoran worden gebracht. Ze ontmoeten er Pelinor, een Alf in dienst van de geheime dienst. Hij vermoedt aanvankelijk niets. Bíta wil hem vermoorden, maar wordt door Eluriel en Særwen tegengehouden, terwijl Vængr zacht slaapt. Men ontdekt in Pelinors documenten dat hij rapporten schrijft aan ene Jakko, hoofd van de Enlinoran. De volgende morgen eten ze wat en reizen vervolgens verder voordat Pelinor ontwaakt.
Aangekomen bij de poorten van Nal Viral neemt de verdeeldheid binnen de groep toe. Er is een hoofdpoort, die drukbezocht is, er is een kleinere zijpoort – volgens Ratker voor leden van de diensten en het leger – en er zijn rioolpijpen die toegang tot de stad verschaffen. De meesten wensen via de door spinnen geteisterde riolen binnen te dringen, maar Særwen wenst zich door de zijpoort heen te bluffen. Koppig tart ze het besluit van de meerderheid en stapt op de zijpoort af, terwijl Fela onzichtbaar met haar meegaat. Ze wordt gearresteerd omdat ze haar papieren niet bij zich heeft – waarvoor Ratker reeds waarschuwde. Fela verkent het poortcomplex. Særwen pleit geheugenverlies door een traumatiserende gebeurtenis in de bovenwereld. Er wordt een boodschapper naar het Paleis van de Schemering – het hoofdkwartier van de Dienst – gestuurd. Onderwijl stuit Pelinor op Bíta en Vængr en vraagt hen waar hun meesteressen zijn. Ze leggen uit dat Særwen reeds de stad in is gegaan, maar dat de ander nog iets buiten de stad moest doen en hen orders gaf achter te blijven. Hij garandeert ze dat hun meesteres hen niet zal straffen als ze met hem de stad ingaan en neemt ze mee. De poortwachtster vraagt hem Særwen te identificeren. Hij gelooft haar nauwelijks, maar neemt haar en de wisselaars mee naar het paleis. Hij voelt zich duidelijk gefrustreerd door het wantrouwen van de vrouwelijke poortwachtsters.
Fela sluit zich in het paleis weer bij de anderen aan. Pelinor gelooft niets van hun verhaal en verzoekt hen met klem in het gastkwartier te wachten terwijl hij met zijn superieuren gaat praten.

EINDE SESSIE

Comments

Lars_Nooij

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.