Sessie 3

Sessieverslagen

De markt van Valborgina’s feest

Aanwezig: DM (Lars), Merethril (Jonathan), Bíta (Lucy), Gunnhilda (Iris), Kamak (Niels)
Afwezig: Vængr (Tom), Roswyn (Loes)

Vængr bevindt zich nog altijd op grote diepte in een kleine nis in een schier bodemloze put. De andere helden vrezen dat hij is overleden. Ze reizen terug naar Valborgina om over hun queeste te rapporteren aan de baron (Þórvaldr). Al snel merken ze dat ze achtervolgd worden. Een paar wolven onder leiding van een weerwolf – na verloop van tijd gesteund door een drietal kikkerwezens – valt ze aan.

Er volgt een magische strijd waarin spreuk tegenover klauw staat en zowel Merethril als Kamak bijna onderuit gaan. Eén van de wolven vlucht: Bíta’s brullen heeft haar geïntimideerd. Twee van de kikkerwezens vluchten na de dood van de derde weg. Hun leider kwaakt de helden nog toe dat ze hun ‘vriendjes verderop zullen vinden’. Þórvik sneuvelt in de strijd, na klunzig uit een boom te zijn gevallen. Kamak draagt zijn lijk mee.

Even verderop op het pad stuiten ze op een zwaar verminkte en grotendeels dode patrouille. Eerste luitenant Engvaldr spreekt ze nog een paar verwarde woorden toe en overhandigt ze een bebloed vel perkament, waarop zijn orders stonden. Na zijn dood ontdoen de helden de doden van hun wapens en goud.

Het is diep in de nacht als de helden terugkomen in het kamp rond Valborgina. De wachters laten hen na enkele vragen toe en geleiden hen naar het kasteel zelf. Diep in het Steenkwartier, dat in de berg zelf is uitgehouwen, worden ze van een barak-achtige kamer voorzien en wordt er eten en drinken gebracht. Het is van hoge kwaliteit, maar wel wat gresso. De helden – m.u.v. van de wantrouwige Bíta – smullen van de waca molida en Dwergs Bruin.

De volgende morgen worden ze op tijd, en na wat protest op het vierde uur (9 uur ’s morgens), wakker gemaakt. Wederom is er goed eten en drinken en na wat gesnuffel in de algemene gelagkamer worden de helden naar de koffiekamer van de baron geleid. Ze nemen zitting aan een lange tafel waaraan tevens enkele wachten en afgevaardigden van de dwergenhandelaren en de handelaren uit Garðarríki zitten. Baron Þórvaldr zit op een troon, geflankeerd door huismeester Valerius en de grimmige wachtmeester.

De helden doen verslag van hun expeditie; ze verzwijgen tot woede van Valerius de vondst van Engvalds gedode patrouille niet, hetgeen de baron tot een nerveus wrak maakt.
De helden worden berispt door Valerius – dit alles nadat Þórvaldr gevlucht is in de armen van de wachtmeester – maar krijgen wel betaald. Ze mogen die middag ook gewoon aanwezig zijn bij de ceremonie op het veld.

De helden verlaten nu snel de burcht. Kamak koopt een verlammend gif bij een gifmenger in een gifmengerstentje. Merethril betaald een handelaar uit Garðarríki die hij nog kent van vroeger om zijn langboog – gestolen van de patrouille – te verbeteren met een zingende pees en koopt wat pijlen. Bíta versiert deze handelaar en vraagt hem uit voor een date; de handelaar hapt toe. Vervolgens gaan de helden naar de dwergen toe, waar ze al snel met veel respect worden toegelaten. Ze worden als helden gegroet door Prins Siwaz, die aanvankelijk slechts – geholpen door een vertaler – in de dwergentaal spreekt. Na enige uitwisseling van hoffelijkheden en informatie over de ontdekte dwergenburcht schenkt Merethril Siwaz 10 van de bijzondere goudstukken uit het oude dwergenrijk. De prins is vervuld van vreugde en noemt de helden vrienden van de dwergen, aan wie status, gastvrijheid en giften dienen te worden gegeven. Hij schakelt over op de gemeenschappelijke taal – zij het met een zwaar accent – en ze spreken af elkaar na de ceremonie verder te spreken over de mogelijkheid van toekomstige samenwerking.

EINDE VERSLAG

Sessie 3

Norn Lars_Nooij