Sessie 18

Sessieverslagen

Krijgsberaad en vele reünie’s

Aanwezig: Bíta (Lucy), Fela (Sanne), Særwen (Lisa), Vængr (Tom), DM (Lars)
Afwezig: Kamak (Niels); Merethril/Roswyn

Aan het begin van de sessie zijn de helden nog altijd te Þórbardin, de Laatste Dwergenburcht, alwaar het langverwachte krijgsberaad van de nu verenigde dwergen op het punt staat te beginnen. Het beraad wordt voorgezeten door de nieuwgekroonde grootvorst Siwaz I en de helden zijn uitgenodigd als adviseurs. De helden zijn goed uitgerust en hebben hun inzet bij het beraad goed voorbereid in hun nieuwe vertrekken. De dwergen zijn verdeeld in twee facties: de conservatieven onder prins Aslak de Oude, en de progressieven onder Gunnar Meestersmid. Prins Aslak ziet de hereniging van de dwergen als een ultieme kans om de Svartalfen terug te drijven en de gevallen delen van het dwergenrijk te heroveren. Hij vreest de val de dwergen als ze zich nu niet op hun eigen zaken richten. Gunnar Meestersmid bepleit juist dat de dwergen weer de bovenwereld in moeten treden, alwaar de mensen in nood zijn. Zonder handel met hen, zonder bondgenoten met andere volken dreigt de isolatie van de dwergen in een verduisterende wereld tot zekere doem te worden. Grootvorst Siwaz staat boven de partijen, ziet in beide voorstellen kansen, en de dreiging van de finale nederlaag.
De helden weten de grootvorst ervan te overtuigen dat Gunnar het bij het rechte eind heeft. De dwergen zullen vrijwel zeker vallen als de wereld valt, en dat is een reële dreiging. Het lichte moet zich verenigen nu het duister zich verenigd heeft. Doorslaggevend is het nieuws dat zowel Goblims als Shadar-Kai gezien zijn met het teken van de IJzeren cirkel; een teken dat de oudere dwergen herkennen als een symbool van de vervloekte Svartalfpriesteressen.
Nadat men het eens is geworden twee legioenen (elk legioen telt 10 groothonderden, oftewel 1200 goedbewapende en gedisciplineerde dwergenkrijgers) voor te bereiden en de wereld in te sturen weerklinkt er een knal als van de donder voor de gesloten deuren van de diep verborgen vergaderzaal. De deuren zwaaien open en Theodred Langhand, de Grijsslag, treedt binnen. Dat er kwaad bloed is tussen hem en de dwergen is duidelijk, maar hij stelt zich verbazend diplomatiek op, en de helden weten de gemoederen te sussen. Uiteindelijk sluiten ze een ongemakkelijk bondgenootschap; Theodred zet buiten de burcht zijn commandotent op en zal de menselijke vluchtelingen de strijd in leiden als hulptroepen. De helden worden benoemd tot speciale gezanten van de grootvorst; ze zullen naar Norn reizen om te zien of ze de dreigende burgeroorlog kunnen voorkomen.
Voordat ze gaan verzegelt Fela onder waakzaam oog en instructie van Siwaz zowel de Onder- als de Bovenpoort van Þórbardin met magie – alleen dwergen en enkele, speciaal genoemden kunnen nu door de bovenpoort, en de onderpoort is slechts open voor enkele dwergen die het wachtwoord kennen. Ook spreken ze nog met Theodred; elk van de helden treedt individueel binnen. Het ene gesprek is vriendelijker dan het andere; Theodred verteldt Bíta dat hij naar Dalecarlië is afgereisd en heeft gezien dat het land vol is van Shadar-Kai. Er zijn grote gevaren in de wereld. Ook komt Vængr erachter dat Alastyr de fret mogelijk de sleutel is tot een geheim, druïdisch genootschap van gedaantewisselaars!
Dan gaan de helden op reis. Het gaat voorspoedig. Gedurende een nacht krijgt Særwen een visioen van de godin Hel die lijkt uit te leggen dat de dood nodig is voor de bloei van het leven.
Op een dag zien ze rookkolommen oprijzen uit een vallei. Ze roepen Pedro aan die op dat moment op de vliegende varkens komt overvliegen. Hij landt en Særwen heeft een ongelukje met de varkens waardoor ze op haar hoofd valt. Pedro geneest haar met een magisch amulet. Na enige vliegende verkenning – en wat foute opmerkingen van Pedro – weten ze dat Orks een dorp plunderen. Orks! Zo ver naar het zuiden en oosten.. Ze schatten hun kansen klein in, maar ze verzinnen een plan om de orks vanaf de varkens aan te vallen. Bíta wil hier niets van weten, gezien het risico voor de varkens. Pedro bindt echter voortvarend de varkens aan elkaar en Fela eronder, die met een magisch schild de orksperen af moet weren. Pedro haalt een “bombe” uit zijn broek en gooit deze vol enthousiasme over “een avonture!” naar de orks. Zowel de orks als het dorp verdwijnen in een paddestoel-explosie die slechts een krater achterlaat.

Sessie 18

Norn Lars_Nooij