Sessie 17

Sessieverslagen

De markt van Þórbardin

Aanwezig: Bíta (Lucy), Fela (Sanne), Vængr (Tom), DM (Lars)
Afwezig: Kamak (Niels), Særwen (Lisa) / Merethril, Roswyn

De helden bevinden zich in de zalen van Prins Siwaz te Þórbardin, de Laatste Dwergenburcht. Ze eten en drinken en frissen zich op, alvorens naar Siwaz gebracht te worden. Deze zit op een in hoogte verstelbare zetel in een bescheiden troonzaal; zijn banier (een variant op het berg-en-hamer motief) hangt aan de muur. Hij gebiedt hen plaats te nemen op de lage zetels die voor hem geplaatst zijn. Hij groet ze als zegevierende helden en laat een dwergenvrouw een medekelk ronddragen; hij drinkt eerst, vervolgens drinken de helden eruit. Bíta verwoordt het avontuur nadat Siwaz kort heeft herhaald waarom hij de helden op queeste gestuurd had. De Prins roept er een jonge bard bij die onder zijn herhaalde aansporingen (“Schrijf! Schrijf!”) hun nu roemruchtige daden opschrijft. Siwaz is zeer onder de indruk van de daden van de helden, die hij nu vrienden van de dwergen noemt, maar is wel teleurgesteld wanneer hij hoort dat er geen splinter is. Hij is bijzonder weinig verheugd te horen dat de Grijsslag, voor wie hij duidelijk geen vriendschap koestert, nu dit machtige artefact in handen heeft. Dan hoort hij echter dat de Sterrenkroon en Wilmors Hamer uit de verloren troonzaal van Kezem Du-Bel gered zijn. Met begerige en vreugdevolle blik staart hij naar ze en hij knielt voor Fela, die ze vond en droeg. Hij neemt ze aan en prijst de helden als zijnde godengezegend. Hij biedt ze de vrijheid van de burcht, een escorte, rijkdommen, eeuwige vriendschap en roem. Ook nodigt hij ze uit voor het feestmaal van die avond; en hij verklaart openlijk zijn intenties om – na het aanschouwen van deze geweldige voortekenen – te pogen de clans onder zijn koningschap te verenigen. Tot nog toe was de positie van grootvorst namelijk niet meer dan nominaal en waren de dwergen en hun clans – elk de vertegenwoordiger van een nu verloren burcht – tot op het bot verdeeld. Hij voorziet een nieuw tijdperk van glorie.
De helden grijpen de middaguren aan om de markt van Þórbardin eens goed te verkennen. Ze struinen langs vele kraampjes te midden van de drukte van de dwergse samenleving. Ze bezoeken de dierenmarkt, die zich in uitgehouwen rotskooien bevindt. Aldaar krijgen ze een uiltje, een zwijn-biggetje en de magische fret Alastyr (die kan praten) op kosten van de Prins. Ook bezoeken ze de dwergse kaas- en etenswarenmarkt, waar de walmen van millenia oude kaas bedwelmend zijn en Fela tijdelijk vellen. Ze kopen er rantsoen en snoepjes voor de fret. Vervolgens gaan ze onder licht protest van de magie-minachtende dwergenescorte naar de stalactiet-toren van Magie die boven het marktplein hangt. Deze toren behoort tot het magiërsgilde van Miðgarðr en wordt bemant door de oude elf Maloccán, eens uit Álfheimr. Hij spreekt met ze in het common, in het Elfs en in het Dothrakí. Fela informeert naar potentieel lidmaatschap van het gilde. Ze kopen er een elfse taalgids geschreven door de heer P. (Publius) Scriptor en hebben er de kans rituele scrolls (éénmalig te gebruiken), nieuwe rituele boeken en rituele grondstoffen te kopen. Ook koopt Bíta er een heel bijzonder boek.
Vervolgens vindt het feestmaal plaats, waarbij de helden dineren naast Siwaz en temidden van de clan-hoofden die hen met respect onthalen.

Een week gaat voorbij, waarbij de helden Þórbardin grondig leren kennen, de staf van Vængr en het boek van Bíta vele vragen stellen en over het algemeen een alleraardigste tijd hebben. Dan vindt de kroning van Prins Siwaz tot Siwaz de Grote, de Eerste van zijn naam, Grootvorst der Dwergen plaats. Decennia van voorbereiding – het omkopen en tot zich binden van clanleiders, het zoeken naar artefacten en het sponseren van de helden – komen hierin samen in de triomf van Siwaz. De helden worden tot eredwergen uitgeroepen en geprezen in het aanzicht van de dwergen en de gezanten uit de bovenwereld (Norn, Garðarríki en enkele elvenstammen uit Miðgarðr zijn vertegenwoordigt).
Na afloop van de ceremonie verzoekt Grootvorst Siwaz hen het nu spoedig komende krijgsberaad bij te wonen; de dwergen trekken ten strijde en hopen op advies en bijstand. Ook schenkt Siwaz hen een deel van zijn vertrekken (een grote eetzaal, een tiental slaapkamers en een ontvangstruimte, evenals wat opslag- en werk-zalen) voor hun diensten. De helden hebben een thuis.

EINDE VERSLAG

Sessie 17

Norn Lars_Nooij