Sessie 15

Sessieverslagen

Reis door West-Garðarríki

Aanwezig: Bíta (Lucy), Fela (Sanne), Særwen (Lisa), Vængr (Tom), DM (Lars)
Afwezig: Kamak (Niels) / Merethril, Roswyn

De helden zijn nu al enige dagen aan het kamperen en op reis door West-Garðarríki. Het land is opvallend verlaten; hier en daar zijn boerenhoeves te zien, maar boeren zijn er niet. De enkeling die hen wederzijds ziet vlucht voor ze weg. Zo nu en dan stuiten ze op de ruïnes van de oude grensforten van Garðarríki, eens bemand door de huursoldaten van de hoge handelsliga. De meeste zijn verlaten, maar er zijn er ook die ten dele hersteld zijn en waar tentenkampen omheen zijn opgeslagen. Een zwarte, effen banier wappert vanaf de toren van de meest nabije ruïne; de helden beseffen zich dat dit geen banier kan zijn van het altijd felkleurige Garðarríki.
Het regent. De weg is grotendeels open en slingert zich door de slechts spaarzaam beboste heuvels van dit land. In de verte zien de helden een ruiter hen snel tegemoet rijden. Ze verstoppen zich weinig succesvol achter de enige boom in de omgeving en, wanneer ze zien dat het een mens is, komen tevoorschijn en begroeten hem. De ruiter draagt een maliënkolder met daaroverheen een kleed, ook draagt hij een zwaard. Op het kleed staat het teken van het vlammende zwaard; het symbool van één van de rangen van de ridderorde van Garðarríki, één van de weinig militaire eenheden van het land waar huurlingen niet de meerderheid uitmaken. Hij stelt zich voor als Gaius Maior. Hij begroet ze in de taal van het land, maar schakelt al snel over op de gemeenschappelijke taal. Hij vertelt ze dat hij is uitgezonden als verkenner, omdat er grote duisternis tot deze wetteloze regio is doorgedrongen, en dat hij nu terugsnelt naar de dichtstbijzijnde bemande basis van zijn orde om te rapporteren wat hij gezien heeft. De helden hebben zelf de afgelopen nachten geregeld verwrongen kreten uit de wildernis gehoord en mysterieuze flitsen op de heuvels gezien. Gaius zegt ze dat deze flitsen samen lijken te hangen met de zwartgeblakerde cirkels van zilver stof die hij tegen is gekomen. De weg is niet veilig. Na enige verdere vragen te hebben beantwoord reist hij snel verder.
Die avond komt er tegen zonsondergang een bitter koude mist opzetten. De helden leggen een vuur aan maar ontsteken deze niet. Bíta en Særwen verstoppen zich onder de staart van de in een eekhoorn getransformeerde Vængr. Fela beent rond om het onontstoken vuur. Na enige tijd begint het hard te regenen, maar de vermoedelijk onnatuurlijke mist blijft hangen. De schreeuwen weerklinken alom en hier en daar zijn er vreemde flitsen. Vængr klimt in een boom en ziet schimmige gedaanten op de nabije heuvels. Er zijn schaduwen te zien op de weg. Vængr en Fela nemen positie onder de bomen, Særwen en Bíta verschansen zich op lage takken. Een bleke Shadar-Kai vrouw, een Donkerling en twee schimmige geesten storten zich op de groep.
Het is een bittere strijd, waarbij de sjamaan bijna om het leven komt wanneer de geesten haar zwevend aanvallen. De Shadar-Kai veroorzaakt met haar flitsende Dans des Doods vele wonden onder de helden. Uiteindelijk winnen de helden echter; met de dood van de Shadar-Kai verdwijnen de aan haar gebonden geesten. De nacht is pas net begonnen.

EINDE VERSLAG

Sessie 15

Norn Lars_Nooij