Miðgarðr

De Lijst

De Midden-Tuin

De centrale wereld, gelegen op ongeveer één derde van de stam van de wereldboom. De wereld waarin al de andere werelden samenkomen en invloed op uit oefenen. Geen enkele wereld is zozeer een gemengde, moeilijk te karakteriseren plek als Miðgarðr.

Van West tot Oost vindt men er het keizerrijk van Dracovarië, het koninkrijk Norn, de veste van Þórbardin en de republiek van Garðarríki. Van Noord tot Zuid verder nog de Noordelijke IJsvelden, de Ork- en Goblimlanden van Útgarðr, het verloren rijk van Dalecarlië en, ver bezuiden Norn, de rijk gevarieerde Zuidelijke Landen.

Miðgarðr wordt bewoont door vertegenwoordigers van alle volken, maar wordt slechts als thuis beschouwd door (in volgorde van belangrijkheid): mensen, Dracovar, Dwergen, Orks-en-Goblims, Elven en Halflingen.

Miðgarðr

Norn Lars_Nooij