Norn

DnD Norn: sessie 22 (27/08/2014)

Meryl! Strijd!

Aanwezig: Bíta (Lucy), Fela (Sanne), Vængr (Tom), DM (Lars)
Afwezig: Kamak (Niels), Særwen (Lisa)

De sessie vindt plaats ten tijde van de invasie van Orks en Shadar-Kai van de IJzeren Cirkel te Mannaheimr. De helden bevinden zich in een lage, muffe, Dwergse hal onder de brandende hofstad. Eens was het een eetzaal van de lang verloren dwergenburcht die de stad nu ten dele tot riool dient. De hal heeft twee deuren. De ene deur leidt naar een gang die teruggaat naar de rest van de stad, de ander leidt verder de diepte in. De laatste wordt geblokkeerd door Meryl, de ‘zieneres’ van Mannaheimr. Voor haar staan de Wisselaarambassadeurs Grigor-A en Grigor-B en hun wachten. Dikke, verweerde wandtapijten bedekken de muren.
De Wisselaars en Meryl stevenen af op gewapende strijd. De Wisselaars proberen het mysterieuze Bloedtandkistje in veiligheid te brengen door het via de Diepe Poort van de oude Dwergenburcht de stad uit te brengen. Meryl wenst het kistje over te nemen en zegt het te willen beschermen door in de relatieve veiligheid van de Dwergenburcht te wachten tot de invasie-troepen zich terug hebben getrokken en dan weer naar boven te gaan. De helden weten lange tijd niet wat te doen en er volgen lange discussies met de Wisselaars in het Dothrakí (hetgeen Meryl lijkt te verstaan) en onderling. Het conflict blijkt niet met woorden op te lossen.
De helden kiezen de kant van de Wisselaars en proberen Meryl snel uit te schakelen. Dit mislukt, aangezien Meryl vele malen sterker blijkt dan ze er – zelfs met haar uitstraling van grote zelfverzekerdheid – van tevoren uitzag. Men krijgt al snel de impressie dat ze een draak is die zich in menselijke vorm verborgen heeft, maar hierdoor nauwelijks in haar macht beperkt wordt. Wel weten de helden haar handlangers, een drietal Dracovar die zich achter de wandtapijten verborgen hielden, uit te schakelen.
Een lange strijd volgt waarin Fela weigert Meryl direct aan te vallen, maar op creatieve wijze het gevecht ondersteund. De Wisselaars – speler en niet-speler – vechten met al hun macht. Grigor-B, de echtgenoot van Grigor-A, offert zichzelf op. Eén van de twee wachten sneuvelt eveneens. Vængr gaat neer, maar springt een moment later onversaagd op. Ondertussen overhandigt Grigor-A, de ambassadrice, het kistje aan Bíta. Het besef dringt door dat Meryl misschien wel eens niet verslagen kan worden, maar het blijkt lastig aan haar te ontsnappen: ze blokkeert namelijk de uitgang de diepte in. Slim weten de helden Meryls eigen kracht tegen haar te gebruiken; ze lokken tactische aanvallen uit waarmee Meryl de muur naast de deur breekt. De Wisselaars storten zich nu op haar en ook Fela probeert haar te remmen door een magische vuist van ijs om haar heen te klemmen. Ze kan geen kant op en wordt uiteindelijk zelfs een eindje teruggesleept.
De helden vluchten naar de schacht en de lift naar de diepte die zich achter de deur bevindt. Fela weet hem operationeel te maken. Meryl weet echter aan de greep van haar vijanden te ontsnappen, net op het moment dat de helden zich in de lift hebben gepositioneerd. Grigor-A en de nog overlevende Wisselaarwacht worden achter gelaten. Er was geen kans ze nog te redden.
De lift schiet de donkere diepte in.

EINDE SESSIE

Comments

Lars_Nooij

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.